Senteret sitt bannerbilde

Legekontoret i Bardu

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Onsdag 6. november 2019 vil legekontoret kun ta imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Kontakt oss i så fall på telefonnummer 48 10 99 38.

 

Ang. drosjerekvisisjon i forbindelse med legetime
Det kommer en del forespørsler om drosjerekvisisjon til og fra legekontoret. Reglene ved Pasientreiser er tydelig: vi kan kun rekvirere drosje dersom dette er nødvendig av helsemessige årsaker. Hvis det er trafikale årsaker til behovet for drosje, som for ekspempel at det ikke går rutegående transport, må pasientene ringe Pasientreiser selv. Telefonnummer 915 05 515. Her finner du nødvendig informasjon: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser