Vi er alle inne i en ekstraordinær tid, og vi i legetjenesten strekker oss så langt vi kan for å sikre at våre brukere får så god helsehjelp som mulig.  Vi vil i en periode framover legge om driften slik at vi sikrer forsvarlig helsehjelp til våre pasienter på en måte som kan kan opprettholdes over tid. Målet er å unngå å utsette pasienter for smitterisiko ved legekontoret og å kunne opprettholde drift selv om ansatte hos oss skulle bli syke. 

 Hva innebærer dette i praksis:

  • Vi kommer til å håndtere en god del problemstillinger uten at du fysisk kommer til en legekonsultasjon. Det er mulig med telefon-, video- eller elektronisk konsultasjon som alternativ til standardkonsultasjon. Du vil då faktura i etterkant av konsultasjonen, gi gjerne beskjed om du har frikort.
  • Pasienter som har symptom på luftveisinfeksjoner med behov for legeundersøkelse vil få beskjed om å møte ved annen inngang, undersøkelse gjøres i rom dedikert til dette formål.
  • Personellet er delt i to grupper som rulleres midt i uka, den ene gruppen jobber hjemmefra. 
  • Timer de kommende ukene kan måtte utsettes eller avlyses. Dersom du tenker at timen kan avlyses kan det gjøres per SMS. 

 

Hva oppnår vi med dette:

  • Det blir færre pasienter samlet inne i legelokalet, og gjennom dette vil smitterisiko reduseres for alle som er der (både pasienter og ansatte)
  • Om en ansatt skulle bli smittet av sykdom vil dette medføre at færre kollegaer vil måtte ha karantene

 

Legetjenesten vil understreke at vi prøver å finne gode løsninger for den enkelte pasient. Ved behov vil det fortsatt være mulig å komme til legekontoret for undersøkelse.