Senteret sitt bannerbilde

Legekontoret i Bardu

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Onsdag 29. januar 2020 vil legekontoret kun ta imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Kontakt oss i så fall på telefonnummer 48 10 99 38.

 

Angående ventetider

I fastlegeforskriften er det i §21 angitt at pasienter skal få konsultasjon så tidlig som mulig og normalt innen 5 arbeidsdager. Det kan tidvis være lengre ventetider på legetime enn 5 arbeidsdager. Dersom du bestiller time per SMS og får time senere enn du mener er nødvendig ber vi deg om å kontakte legekontoret per telefon eller oppmøte. 

 

Ang. drosjerekvisisjon i forbindelse med legetime
Det kommer en del forespørsler om drosjerekvisisjon til og fra legekontoret. Reglene ved Pasientreiser er tydelig: vi kan kun rekvirere drosje dersom dette er nødvendig av helsemessige årsaker. Hvis det er trafikale årsaker til behovet for drosje, som for ekspempel at det ikke går rutegående transport, må pasientene ringe Pasientreiser selv. Telefonnummer 915 05 515. Her finner du nødvendig informasjon: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser