Senteret sitt bannerbilde

Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene:

kr 173È

HONORARER OG PRISER VED BARDU LEGEKONTOR  Oppd. 09/17
 EGENANDELER    
 Enkel pasientkontakt v/telefon, brev som fører til resepter, sykemeldinger, rekv. fysioterapi m.m.   kr 54
 Konsultasjon dagtid,  spesialist i allmennmedisin   kr 201
 Konsultasjon dagtid,  ikke-spesialist   kr 152
 Tillegg ved taking av blodprøver, cellepøver, vevsprøver o.l.                        kr 54
 Enkel pasientkontakt   (sårskift, øreskylling, sprøyter, rådgivning)   kr 54
 Taking av blodprosent, senkning, hvite og urin  (uten samtidig legetime)   kr 54
 MATERIALKOSTNADER    
 1 . PRØVETAKING    
 Graviditetstest i urin uten konsultasjon eller klinisk indikasjon   kr 85
 2 . MATERIELL    
 Utstyr til gynekologisk undersøkelse, elastisk bind, etc.   kr 61
 Glukose/materiell til sukkerbelastning   kr 128

 Utstyr til spirometri (lungefunksjonsundersøkelse)
 Utstyr til EKG (hjerteprøve)
 Utstyr til rektoskopi/anoskopi (undersøkelse av  endetarmen)
 Materiell ved sårskift
 Materiell til øreskylling

   kr 91
 Materiell ved mindre kirurgiske inngrep
 Utstyr til katetisering (tapping av urin ekskludert kateter)
    kr 128
 Materiell ved større kirurgiske inngrep, behandling av større sår og skader    kr 173,-
 3 . FORBRUKSMATERIELL (etter legers kostnader)     
 Permanent kateter   kr 80
 Isposer   kr 20
 Spiral   kr 700
 Sportstape   kr 40
 Trekanttørkle   kr 20
 Steristrips   kr 10
 Engangskateter   kr 25

 8-tallsbandasje

  kr 100

 Frysing

  kr 50
 MEDIKAMENTER (etter legers kostnader)    
 Boostrix - Polio   kr 270
 Fucidinkompresser/Unitulle   kr 10
 Triam injeksjon (kortisonsprøyte)   kr 40
 Minims (øyedråper)   kr 10
 Marcain Pr ml kr 5
TILLEGGSKOSTNADER/ATTESTER
 Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av resepter, sykemeldinger, henvisninger og lignende pr brev, faks, telefon eller e-post etter pasientens ønske   kr 59
 Utskrift/kopi av pasientjournal   kr 85
 Enkel legeattest uten samtidig konsultasjon (<15 min) inkl. søknad om TT kort   kr 100
 Større legeattester uten samtidig konsultasjon (>15 min) Inntil kr 330
 Førerkortattest   kr 450
     
     
 Helbredsattest (formular 1 Legeforening)   kr 360
Legeundersøkelse av arbeidstakere i petroleumsvirksomhet (Helsetilsynets blankett 1-1149)   kr 1200
Sportsdykkere (fastsatt skjema Norges Dykkerforbund)   kr 950
 For ubenyttet time som ikke avbestilles minst 1 døgn før timen, belastes pasienten for egenandel på kr 152/257x|.