Senteret sitt bannerbilde

29. juni 2022

Sommeren er over oss og med det ferieavvikling. Bardu legekontor vil i perioden uke 26-36 kjøre med redusert bemanning på lege og medhjelpersiden.

I denne perioden vil vi i hovedsak måtte prioritere øyeblikkelig hjelp.

Øvrige legetimer som kan vente settes opp til høsten.

Bardu legekontor ønsker alle riktig god sommer.

 

 

29. juni 2022

1 juli går Anne Hensrud av med pensjon og de som har henne som fastlege har nå mottatt melding om ny fastlege.

Annes liste fordeles på to fastleger som vi i Bardu kjenner godt fra før:

Manuel Perez og Sigrid Perez Wang.

I tillegg overtar Hege Hammer som avdelingsleder på Bardu legekontor fra 1 juli.

Lykke til med pensjonisttilværelsen Anne.