Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Konsultasjon

En vanlig konsultasjon varer i 20 minutter. Våre medhjelpere vil vurdere om du har behov for en øyeblikkelig hjelp-time samme dag. Disse har varighet 15 minutter og skal brukes til akutte forverringer i din helsetilstand. Det er ikke tid til å ta opp kroniske problemstillinger på disse timene. Hjemmebesøk gjøres etter egen avtale. Dersom du har en problemstilling som ikke må håndteres samme dag, men som heller ikke kan vente til en vanlig legetime er ledig, snakk med våre medhjelpere og de kan bringe beskjeden videre til legen.

 

Vi forsøker så godt vi kan å unngå forsinkelser, men det lar seg ikke alltid gjøre. Noen ganger skyldes forsinkelsene uforutsette ting som akutte skader, telefoner fra sykehus som må besvares, mv. Dette er nødvendige gjøremål som dessverre ikke kan planlegges. Andre ganger skyldes det at lege og/eller pasient bruker mer tid enn det som er satt av. Legen er ansvarlig for å overholde tidsrammene, men du som pasient kan hjelpe til med dette gjennom følgende:

 – Tenk gjennom før du kommer inn til legen hva som er viktigst for deg å ta opp i dag, og hva som eventuelt kan vente, skriv gjerne en huskeliste.

 – Si ifra til legen ved starten av timen dersom du har flere problemstillinger du ønsker å ta opp, så kan dere bli enige om hva som skal prioriteres i denne konsultasjonen.

 – Når du får øyeblikkelig hjelp-time, vær klar over at tiden da er begrenset til 15 minutter.

Om vi spiller på lag på denne måten blir det færre forsinkelser og mindre irritasjon for deg som pasient! Gi oss gjerne tilbakemelding når du har måttet vente for lenge – da skjerper vi oss enda mer!