Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Pasienttransport

Det kommer en del forespørsler om drosjerekvisisjon til og fra legekontoret. Reglene ved Pasientreiser er tydelige: Vi kan kun rekvirere drosje dersom dette er nødvendig av helsemessige årsaker. Hvis det er trafikale årsaker til behovet for drosje, som for ekspempel at det ikke går rutegående transport, må pasientene ringe Pasientreiser selv. Telefonnummer 915 05 515. Her finner du nødvendig  informasjon: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser