Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Pneumovax

Grunnet leveringsvansker var det fra mars til mai 2020 svært begrenset hvem som fikk tilgang til å ta vaksinasjon mot invasiv pneumokokksykdom. I mai har dette endret seg, og vaksinen anbefales nå for tilsvarende grupper som tidligere. 

Vaksinasjon anbefales på gruppenivå ved:

 

Individuell vurdering av behov for vaksinasjon ved: