Sommeren er over oss og med det ferieavvikling. Bardu legekontor vil i perioden uke 26-36 kjøre med redusert bemanning på lege og medhjelpersiden.

I denne perioden vil vi i hovedsak måtte prioritere øyeblikkelig hjelp.

Øvrige legetimer som kan vente settes opp til høsten.

Bardu legekontor ønsker alle riktig god sommer.