Fra 1.9.22 vil det bli noen endringer på fastlegelistene ved Bardu legekontor:

- 1 sept starter Therese Chruickshank som fastlege hos oss, hun overtar deler av Sufian Butt sin liste. Sufian har sagt opp sin stilling i Bardu kommune.

- Silje Fosse går ut i foreldrepermisjon 5/9.
 
- 22.08. startet Stina Michelle Pettersen som vikar hos oss, hun skal vikariere på Silje Fosse sin fastlegeliste fra 5/9-22. Er på kontoret partallsuker. 

- 15.9.22 kommer en dansk vikar som heter Johanne Wessels, hun skal vikariere på Elise Utne sin fastlegeliste.

- Ellen Poppe Skipenes slutter som fastlege hos oss, og hun har sin siste arbeidsdag her 16/9. Det jobbes med å finne vikar til denne listen

 

Noen av våre leger har redusert antall pasienter på listen, samtidig som det er opprettet 2 nye legehjemler.

Noen av våre innbyggere vil få brev om at de står knyttet til en fastlegeliste som som pr i dag ikke har lege. Denne reduksjonen gjøres av Helfo.

Det jobbes med å få ansatt leger knyttet til disse to fastlegehjemlene.