Vi vil i en periode legge om driften slik at vi sikrer forsvarlig helsehjelp til våre pasienter på en måte som kan kan opprettholdes over tid. Målet er å unngå å utsette pasienter for smitterisiko ved legekontoret og å kunne opprettholde drift selv om ansatte hos oss skulle bli syke. 

 Hva innebærer dette i praksis:

  • Vi vil håndtere en god del problemstillinger uten at du fysisk kommer til en legekonsultasjon. Det er mulig med telefon-, video- eller elektronisk konsultasjon som alternativ til standardkonsultasjon. Du får faktura på mobil dagen etter av konsultasjonen, gi gjerne beskjed om du har frikort.
  • Pasienter som har behov for legeundersøkelse, men som enten har symptom på luftveisinfeksjoner eller er i karantene, vil få beskjed om å møte ved telt dedikert til dette formålet.
  • Personellet er delt i to grupper som rulleres midt i uka, den ene gruppen jobber hjemmefra. 

 

Legetjenesten vil understreke at vi prøver å finne gode løsninger for den enkelte pasient. Ta kontakt ved behov for time.